Xelvin Food

Voor Xelvin Food, gespecialiseerd in de voedingsmiddelenindustrie, hebben wij als Lean Green Belts verschillende trainingen gegeven. We hebben gekeken naar het proces van vacature tot plaatsing van een kandidaat. Mocht je hier meer info over willen, kun je altijd contact met ons opnemen!